Kategorie

Promocje

Producenci

eBiuletyn-Newsletter

Warunki korzystania z serwisu sklep.nina.com.pl do dnia 24 grudnia 2014 roku


 

I. Postanowienia ogólne

Sklep internetowy dostępny pod adresem sklep.nina.com.pl zwany dalej Sklepem internetowym prowadzony jest przez przedsiębiorstwo NINA – FARBY TAPETY Włodzimierz Krupiński z siedzibą w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 82 posiadający numer NIP: 7811071150 oraz numer statystyczny REGON: 630973947.

II. Warunki sprzedaży i realizacji zamówień

1. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia za pośrednictwem strony sklep.nina.com.pl.

2. Umieszczenie na witrynie Sklepu internetowego określonego towaru wraz z oznaczeniem jego ceny nie stanowi oferty jego sprzedaży, a jedynie zaproszenie dla kupujących do składania ofert.

3. Zamówienie zostaje złożone przez kupującego w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży towaru umieszczonego na witrynie Sklepu Internetowego za określoną tam cenę.

4. Po złożeniu zamówienia Klient za pośrednictwem poczty elektronicznej zostaje powiadomiony o jego przyjęciu. Z tą chwilą następuje zawarcie umowy sprzedaży.

5. Do każdego zamówienia, w momencie skompletowania wszystkich zamówionych produktów, wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura VAT. 

6. Zamówienie zostaje uznane za zrealizowane a umowa sprzedaży za wykonaną w chwili dostarczenia wszystkich zamówionych towarów do klienta lub odbioru osobistego wszystkich zamówionych towarów

7. Zamówienie którego całkowita realizacja nie jest możliwa z przyczyn niezależnych od Sklepu uznaje się za zrealizowane po wcześniejszym potwierdzeniu przez klienta.

III. Zmiana i czas realizacji zamówienia

1. Sklep rozpoczyna realizację zamówienia:

- w przypadku płatności gotówką przy odbiorze - w chwili złożenia przez Klienta zamówienia,

- w przypadku płatności kartą lub wpłaty na konto- w chwili zaksięgowania wpłaty,

- w przypadku wpłaty za pomocą serwisu DotPay - w chwili autoryzacji,

- w przypadku płatności za pomocą serwisu PayPal – w chwili autoryzacji.

2. W przypadku dostępności zamówionych towarów w magazynie Sklepu internetowego kompletacja złożonego zamówienia zajmuje do 2 dni roboczych.

3. Klient ma możliwość wprowadzania zmian w zamówieniu do momentu wystawienia paragonu lub faktury VAT.

4. Jeśli złożone przez Klienta zamówienie nie będzie mogło zostać zrealizowane z uwagi na niedostępność określonego towaru, Klient niezwłocznie zostanie o tym fakcie poinformowany wraz ze wskazaniem terminu dostawy towaru niedostępnego:

- w przypadku dostępności towaru u dostawców Sklepu internetowego zamówienie jest ważne, a jedynie czas jego realizacji ulega zmianie,

- jeżeli realizacja zamówienia w ogóle nie jest możliwa z przyczyn od Sklepu internetowego niezależnych, Klient może złożyć zamówienie na inny towar z oferty sklepu lub otrzymać zwrot kwoty z tytułu ceny, jeśli kwota taka została przez niego uiszczona.

IV. Ceny i sposoby zapłaty

1. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie sklep.nina.com.pl są wyrażone w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.

2. Cena podana przy towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

3. W Sklepie internetowym dostępne są następujące sposoby płatności:

- przy odbiorze (płatność gotówką dostępna dla przesyłek pobraniowych oraz odbioru osobistego w sklepie stacjonarnym)

- przelew bankowy na rachunek prowadzony w ING Bank Śląski S.A. o numerze 84 1050 1520 1000 0090 9436 4586

- system PayPal (dla Klientów zarejestrowanych w systemie PayPal)

- system DotPay (lista dostępnych metod płatności dostępna jest na stronie http://www.dotpay.pl)

- płatność kartami płatniczymi

- przelewy elektroniczne

4. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl.

V. Warunki dostawy towaru

1. Dostawa towaru realizowana jest za pośrednictwem Poczty Polskiej, firmy kurierskiej lub własnym transportem Sklepu internetowego.

2. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru w siedzibie firmy NINA – FARBY TAPETY Włodzimierz Krupiński w Poznaniu, przy ul. Dąbrowskiego 82.

3. Klient sam wybiera sposób dostawy po zapoznaniu się z kosztami, jakie wiążą się z dostawą określonego rodzaju.

4. Towary dłużycowe jak np. sztukaterie mogą być dostarczone tylko za pośrednictwem kuriera. 

5. Dostawa towaru własnym transportem Sklepu internetowego możliwa jest tylko na terenie miasta Poznania. 

6. Koszt przesyłki zamówienia o wartości mniejszej niż 500 zł ponosi kupujący. Zamówienia o wartości równej i większej niż 500 zł są wysyłane na koszt Sklepu Internetowego. 

7. Szczegółowe koszty przesyłek określone są na stronie sklep.nina.com.pl w zakładce „Koszty dostawy”. 

8. Sklep internetowy ma prawo do zmiany kosztów wysyłki towarów, co jest to spowodowane różnorodnością oferty sklepu; wszelkie zmiany będą najpierw uzgadniane z Klientem telefonicznie

VI. Odstąpienie od umowy

1. Klient będący konsumentem, może odstąpić od umowy sprzedaży towaru bez podania przyczyn w terminie 10 dni od dnia odbioru przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 

2. Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy 

3. Towar może zostać zwrócony pod warunkiem, że nie nosi śladów używania ani nie został zniszczony oraz jest zwracany w oryginalnym opakowaniu.

4. Koszty zwrotu towaru ponosi Klient. 

5. Sklep internetowy nie przyjmuje żadnych przesyłek wysłanych na adres sklepu za pobraniem. 

6. Zwrot kwoty wpłaconej z tytułu ceny sprzedaży towaru nastąpi w terminie 5 dni roboczych od daty zwrotu towaru przelewem bankowym lub przekazem pocztowym na wskazany przez Klienta rachunek bankowy lub adres. 

VII. Gwarancja i reklamacje

1. Na zakupiony produkt klient otrzymuje gwarancję producenta. 

2. Sklep oferuje produkty fabrycznie wolne od wad fizycznych.  

3. Jeżeli towar zawiera wady fizyczne lub został uszkodzony podczas dostawy, Klient jest zobowiązany do jego przesłania pocztą na adres sklepu internetowego z opisem wady, wskazaniem żądania reklamacyjnego oraz fakturą VAT. 

4. Jeśli towar został uszkodzony w trakcie transportu Klient zobowiązany jest dołączyć do opisu wady protokół szkody sporządzony w obecności dostawcy. 

5. W przypadku towarów fabrycznie uszkodzonych Sklep internetowy gwarantuje ich wymianę na wolne od wad w ciągu 14 dni od zgłoszenia wad. 

6. Sklep internetowy w zakresie zgłoszonych reklamacji nie przyjmuje żadnych przesyłek wysłanych na adres sklepu za pobraniem. 

7. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji towar zostanie wymieniony na wolny od wad, a jeżeli nie będzie to możliwe, Klient będzie mógł wybrać inny towar z oferty sklepu w cenie odpowiadającej cenie towaru co do którego została zgłoszona reklamacja lub odstąpić od umowy sprzedaży i zażądać zwrotu zapłaconej ceny towaru.

8. Zwrot kwoty z tytułu ceny sprzedaży nastąpi w terminie 5 dni roboczych od daty zwrotu towaru przelewem bankowym lub przekazem pocztowym na wskazany przez Klienta rachunek bankowy lub adres.

VIII. Postanowienia końcowe

1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

2. Sklep nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych. 

3. Dane osobowe wykorzystywane są tylko w celu realizacji zamówienia. 

4. Zebrane dane o klientach nie są udostępniane podmiotom trzecim. 

5. Klient składając zamówienie oświadcza, iż wszelkie informacje podane przez niego w zamówieniu są prawdziwe i zgodne z rzeczywistym stanem faktycznym. 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

7. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 2012-05-14.